Premiul Național 2021 acordat colectivului TNME

15 Octombrie 2021
Colectivul Teatrului Național „Mihai Eminescu” își manifestă bucuria, gratitudinea și recunoștința pentru Premiul Național 2021, care a fost acordat prin dispoziția Guvernului Republicii Moldova, pentru activitate prodigioasă și valoroasă pe plan național și internațional.

Premiul este de o importanță majoră pentru noi, el semnificând o apreciere nu doar a activității de astăzi, dar și a muncii care s-a depus de-a lungul istoriei teatrului. Momentul este unul deosebit pentru noi, mai cu seamă că în urmă cu o săptămâna Teatrul Național „Mihai Eminescu” a împlinit 100 de ani de la înființare.
Premiul este un imbold și o motivație pentru întreaga familie a Teatrului Național „Mihai Eminescu”. Suntem conștienți de înalta apreciere care ni s-a oferit și împreună, cu eforturi substanțiale vom face posibilă atingerea unor noi culmi, promovarea frumosului și a artei atât la noi în țară, cât și peste hotarele acesteia.
Aducem cordiale mulțumiri cu acest prilej și ne simțim responsabili de a valorifica arta teatrală și în continuare, lucru pe care îl vom face cu certitudine, având asemenea susținere.