Sincere condoleanțe

Teatrul Naţional Mihai Eminescu este alături de actriţa Mihaela Strâmbeanu în zilele de grea încercare, prilejuite de trecerea la cele veşnice a mamei sale, doamna Giovanina Strâmbeanu.
Alăturăm lacrimile noastre celor ale îndureratei familii, asigurând-o de întreaga noastră compasiune.
Dumnezeu s-o odihnească în pace, iar pe cei rămaşi în viață să-I încurajeze și să-i mângâie.