Scenograf / Pictor Costume

Scenograf
Pictor Costume

Pawel Dobrzycki

În Polonia, Pawel Dobrzycki, autorul scenografiei, al costumelor şi pictorul de lumini al premierei “Casa de pe graniţă” după Mrożek de la TNME, e nume de referinţă nu de azi şi nu de ieri. Scenograf, arhitect, regizor şi pedagog, şef de catedră la Academia de Arte Frumoase din Varşovia, a colaborat cu regizorii iluştri ai timpului; a odrăslit, de la catedră, zeci de învăţăcei în ale eclerajului meşteșugit : arta de a însufleţi, prin lumină şi culoare, gândirea şi tăcerile din spaţiul scenic.

În plan internaţional l-a propulsat un spectacol legendar, montat în Grecia, la Epidaurus (exact, teatrul antic despre care citirăm în manuale), şi anume Antigona, tragedia fiicei regelui Oedip, nesupusă dictatorului Creon. Imagini din spectacolul unde scenografia şi efectele vizuale potenţează tensiunea narativă, la limita dintre ritual și reprezentare, figurează în faimoase enciclopedii teatrale: un grup de refugiaţi extenuaţi intră în spaţiul gol al scenei cu zgârcitele lor bunuri, înghesuite în care de campanie. Îşi trag de pe ei veşmintele salvate din pârjolul războiului şi... improvizează, din căruţe şi din tot ce au sub mână, o scenă unde cântă imne sacre, mulţumind zeilor pentru că s-au salvat... Antigona e parte a trilogiei (Oedip rege şi Cei şapte împotriva Tebei) la care Pawel a lucrat în tandem cu regizorul grec Yorgos Kimoulis, profesând o stilistică de teatru conform căreia toate componentele au aceeaşi pondere: rostirea actorului, muzica, mişcarea scenică, lumina, costumele, proiecţiile video.

Are la activpeste 300 de montări în teatrele dramatice şi de operă din Anglia, Germania, Rusia, Israel, Grecia, Olanda, scenografii fastuoase asociind grotescul şi duioşia, naturaleţea şi livrescul, toate izvodite cu acelaşi uluitor simţ al spaţiului, al grandiosului, cu voluptatea finalurilor de neuitat.

Deşi este curtat de mai multe teatre din Europa, dar şi din Asia şi din cele două Americi, a acceptat să vină să edifice, la Chişinău, împreună cu fosta sa studentă, Agnieszka Korytkowska-Mazur, "Casa de pe graniţă" (după Sławomir Mrożek), lucrare complexă, pe diverse paliere, cu lumina cadenţând emoţiile, conferind volum şi strălucire metaforelor, celor mai curand invizibile decât zărite cu ochiul. O ocazie de a trăi experienţe unice, formatoare, pentru cei angrenaţi în spectacol, actori şi tehnicieni deopotrivă, dar – sperăm, – şi pentru spectator. Să ne pătrundem de magia acestui spectacol modern, atât de actual, să-i apreciem munca şi procedeele infinit variabile de făuritor al luminii.