"Ogorul lui e scena, unealta lui e glasul, mâinile şi inima sa..." Centenar Eugeniu Ureche

Astăzi (7) 20 martie 2017 se împlinesc o sută de ani de la nașterea artistului universal Eugeniu Ureche.
 
“S-a spus odată despre un mare poet că „el şi limba sa erau una; ea era ogorul din care-şi trăgea seva, era unealta cu care lucra, era iubita sa - unica de care nu s-a săturat niciodată...”. Sunt cuvinte ce depăşesc timpul, răspândindu-se asupra tuturor fericiţilor ce-şi conformează acestui model năzuinţele şi darul. Un astfel de om, fericit şi dăruit profesiei sale, e Eugeniu Ureche. Ogorul lui e scena; unealta lui e glasul, mâinile şi inima sa; cât despre iubită... oare e vreuna care să se fi putut măsura vreodată cu acea nesfârşit de dulce, de veşnic tânără, mereu capricioasă şi niciodată totuşi infidelă iubită, pe nume Arta?!”- astfel îl evoca scriitorul Alexandru Cozmescu pe Eugeniu Ureche, actor cu nume de cronicar, patriarhul teatrului românesc dintre Prut și Nistru, giuvaergiu al scenei de dramă și operă, voce inconfundabilă a culturii basarabene.