ÎN MEMORIAM NICOLAE BUCUN

Teatrul Naţional “Mihai Eminescu” este alături de coregrafa Victoria Bucun în clipele de grea încercare, prilejuite de trecerea la cele veşnice a tatălui ei, profesorul universitar Nicolae Bucun.
 
Alăturăm lacrimile noastre celor ale îndureratei familii, asigurând-o de întreaga noastră compasiune.
 
Dumnezeu Să-l odihnească în pace, iar pe cei rămaşi în viață Să-i încurajeze și Să-i mângâie.