"Eugeniu Ureche - Teatrul nu se termină niciodată"

Prin polivalența absolută a talentelor sale, fie că e vorba de actorie, pictură, cântec sau arta giuvaerului, Eugeniu Ureche a fost, este și va fi un adevărat artist universal. Cu atât mai nobilă deci postura sa de Patriarh al scenei basarabene și implicit al Teatrului Național “Mihai Eminescu”, pe altarul căruia a slujit cu abnegație și devotament decenii de-a rândul, delectând publicul spectator cu fascinantul triumvirat al posturii, talentului și vocii sale.

La editura Cartier a apărut în vânzare un catalog semnat de Petru Hadârcă în cinstea și despre marele actor Eugeniu Ureche.
https://shop.cartier.md/item/eugeniu-ureche,1717