In memoriam Victor Drumi

Colectivul Teatrului Naţional Mihai Eminescu este profund îndurerat de trecerea (mult prea devreme!) la cele veșnice a dragului nostru Victor Drumi, Maestru în Artă, suflet de aur, soț, tată, bunel iubitor.

Actoria era pentru Victor Drumi viaţa însăşi: vor rămâne vii în memoria colectivă personajele cărora le-a dat viață, cu har, la Teatrul Național Mihai Eminescu de la Chișinău și Vasile Alecsandri de la Bălți.

Ne alăturăm lacrimilor colegilor noștri Alexandra Drumi, Draga-Dumitrița Focșa Drumi, Igor Focșa, Victoria Drumi-Grudco și Oleg Grudco în aceste clipe de nețărmurită durere, asigurându-i de întreaga noastră compasiune.

Dumnezeu să-l odihnească în lumină, iar pe cei în viață să-i mângâie.

Sincere condoleanțe apropiaților și întregii comunități teatrale.

Drum lin în Lumină, bade Victor!