AVIZ DE REORGANIZARE A TNME

         În temeiul Hotărârii Guvernului RM nr. 5 din 18.01.2019 (în vigoare din 22.02.2019) cu privire la organizarea şi funcţionarea unor instituţii publice teatrale şi concertistice (publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 59-65 din 22.02.2019), Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” (nr. înregistrării de stat 1003600035026) se reorganizează prin transformare în Instituţia publică Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”. Instituţia publică Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”. Creanţele creditorilor se vor adresa în decurs de o lună pe adresa juridică bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 79, mun. Chişinău, MD-2012.

Publicat: 06.03.2019   
 
                   Director general
                    Petru Hadîrcă